OFERTA

Wykup recept

Brak leków może okazać się nie tyle utrudnieniem, co nierzadko nawet niebezpieczeństwem dla części naszych podopiecznych. Dlatego też nasze usługi opiekuńcze obejmują nie tylko podawanie lekarstw, ale również możliwość wykupienia niezbędnych recept na prośbę podopiecznego lub jego rodziny. Między innymi w tym celu tworzymy specyficzną formę komunikacji z najbliższymi podopiecznego, zwłaszcza jeśli opieka wytchnieniowa lub usługi pielęgnacyjne wymagają nadzorowania dostępu do środków medycznych.

Na tablicy, w zeszycie lub w innym miejscu uzgodnionym z podstawowym opiekunem naszego pacjenta umieszczana jest informacja o konieczności wykupienia recepty wraz z danymi niezbędnymi do jej realizacji. To pozwala zachować pełną kontrolę nad procesem nabywania leków zarówno po stronie fundacji, jak i bliskich naszego podopiecznego. Stały nadzór zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale również pewność, że kluczowych leków czy środków medycznych nie zabraknie przed umówioną wizytą lekarską i możliwością pobrania nowej recepty.

KONTAKT

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Porozmawiaj z nami i zamów usługę!


PRZEJDŹ DO KONTAKTU