OFERTA

Usługi pielęgnacyjne

Usługi pielęgnacyjne to niezwykle sze

roka gama świadczeń, która może obejmować różne działania. W ich ramach ujmujemy między innymi:
  • ułatwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych,
  • nadzorowanie kalendarza wizyt lekarskich oraz obowiązkowych badań,
  • nadzór nad zakupem leków, a także ich dawkowaniem oraz przyjmowaniem przez pacjenta,
  • pomoc w utrzymaniu higieny osób leżących oraz niesamodzielnych, obejmująca między innymi pomoc w kąpieli z użyciem sprzętów do tego przeznaczonych (lub mycie osób leżących), higienę jamy ustnej i protezy zębowej, zmianę odzieży lub asystę w zakresie tej czynności,
  • zmiana pampersa, pieluchomajtek lub innych środków ochronnych,
  • w razie konieczności - pomoc w spożywaniu pokarmów lub karmienie podopiecznego,
  • wiele innych czynności, które są niezbędne w ramach usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych sprawowanych nad podopiecznym.

Aby zyskać pełen obraz niezbędnych świadczeń, każdorazowo przeprowadzamy wywiad z podopiecznym oraz jego bliskimi, co ułatwia nam określenie, jakie usługi opiekuńcze są niezbędne.

KONTAKT

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Porozmawiaj z nami i zamów usługę!


PRZEJDŹ DO KONTAKTU