OFERTA

Nasza oferta


Fundacja Kołem Się Toczy jest nakierowana przede wszystkim na udzielanie wsparcia osobom w podeszłym wieku, a także tym, którzy wymagają stałej lub dochodzącej opieki.

Wiemy, że życie może być trudne, gdy nagle tracimy możliwość zajmowania się własnymi potrzebami, dlatego staramy się, by usługi opiekuńcze były świadczone w sposób dopasowany do potrzeb konkretnej osoby.