BLOG

31 sierpnia 2021

Czym są usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze stanowią jedną z form wsparcia, które jest udzielane w ramach opieki socjalnej państwa, a także jako element sektora prywatnego. Tego rodzaju pomoc jest kierowana między innymi do osób z niepełnosprawnościami, jak również chorych krótkoterminowo (np. w stanach po złamaniu kończyn lub przy innych schorzeniach, które tymczasowo uniemożliwiają samodzielną egzystencję), a także starszych i samotnych, które nie mogą one uzyskać pomocy od najbliższej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.